Dit onderwerp wordt behandeld bij diabetes insipidus .