Vaststelling van een aandoening, ziekte of klacht door een arts op grond waarvan een bepaalde medische behandeling (= therapie) wordt voorgeschreven.

zie ook:
- differentiële diagnose
- diagnose door uitsluiting
- diagnostische handelingen
- indicatie
- contra-indicatie
- co-morbiditeit
- therapie
- medisch beleid
- second opinion

Terug naar consult