De dikkedarm is het darmgedeelte na de achter de dunnedarm. De dikke darm bestaat uit een opstijgend deel (= colon ascendens), dwars lopend deel (= colon traversum) en een dalend deel (= colon descendens) dat via colon sigmoideum aansluit op de endeldarm (= rectum). De endeldarm wordt afgesloten door een ringspier (= anus).

Terug naar darm