Cellen die het normale aantal van 46 chromosomen in 23 paren bevatten. Alle lichaamscellen bevatten 46 chromosomen met uitzondering van de geslachtscellen (= gameten: zaadcellen en eicellen) die ieder 23 ongepaarde chromosomen bevatten (= haploïd).

zie ook: ]haploïde cellen

Terug naar chromosomen[/link