Onvermogen om belangrijke herinneringen, die met de eigen persoon te maken, hebben uit het geheugen op te halen (= geheugenverlies, amnesie). Deze vergeten herinneringen kunnen een periode van enkele minuten tot het hele leven beslaan. Als het geheugen daaromtrent terugkeert is vaak moeilijk vast te stellen of de hervonden herinneringen (deels) correct zijn of niet.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Geheugenverlies, verwardheid, angst, paniek.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Branden, verkeersongelukken, overstromingen, traumatische gebeurtenissen zoals seksueel misbruik en verkrachting, oorlogservaringen, concentratiekamp-ervaringen, overlijden van een dierbare, bedreigende psychische ervaringen zoals epileptische aanvallen of psychosen, drugs

zie ook: behandeling

Terug naar dissociatieve aandoeningen