Plotseling, voor kortere of langere tijd verlaten van de eigen woning ('vlucht') tijdens welke men het verleden geheel of gedeeltelijk is vergeten (= geheugenverlies), niet weet wie en waar men is en een nieuwe identiteit aanneemt. De patiënt laat letterlijk alles en iedereen voor een kortere (meestal) of langere tijd - soms zelfs levenslang- in de steek. In veel gevallen lijkt dissociatieve fuugue op een extreme vlucht voor echt of vermeend onheil en lijken de verschijnselen te zijn gesimuleerd. Pas wanneer de dissociative fugue zich herhaaldelijk voor doet, is sprake van een dissociatieve identiteiststoornis

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- tijdens de periode van afwezigheid : lichte, niet altijd merkbare verwardheid, aangaan van onverantwoorde sociale verplichtingen (andere baan zonder de vorige op te zeggen, contractuele verplichtingen, hertrouwen, kinderen, etc.)
- ná de periode van afwezigheid: verwarring, schaamte, verdriet, angst, wanhoop, depressiviteit, agressieve neigingen, zelfmoordneigingen.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Branden, ernstige ongelukken, overstromingen, oorlogservaringen, dreigende echtscheiding of faillissement, zelfmoordneigingen, moorddadige neigingen.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- psychotherapie: o.a. om de ware identiteit ('zichzelf') terug te vinden
vertrouwde en veilige omgeving
- hypnose: o.a. om vergeten herinnering terug te halen en/of psychische pijn te verlichten
- psychofarmaca, waaronder angst-dempende middelen (= anxiolytica) en anti-depressiva

zie ook: dissociatieve aandoeningen

Terug naar psychische aandoeningen