Overerving waarbij één bepaald gen (bijv. het allel voor blauwe ogen afkomstig van de moeder) wél tot uiting (= expressie) komt en het andere allel niet (bijv. het allel voor bruine ogen afkomstig van de vader). Het kind krijgt dan de blauwe ogen van de moeder.

zie ook:
- genen
- allelen
- homozygote overerving
- heterozygote overerving
- intermediaire overerving
- recessieve overerving
- genotype (= biotype)
- fenotype
- gen-afwijkingen

Terug naar overerving