De dosis is de hoeveelheid medicijn die per keer moet worden ingenomen.
De dosering is de hoeveelheid medicijn die per 24 uur (= dag) moet worden ingenomen.

Terug naar dosis & dosering