Mogelijke oorzaken van duizeligheid zijn (o.a.):
- alcoholmisbruik
- bewegingsziekten (reisziekte, etc.)
- bloedarmoede (= anemie)
- bloeddrukverlaging bij opstaan (= orthostatische hypotensie): vooral bij bejaarden
- bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstige
- engte-vrees (= claustrofobie)
- evenwichtsstoornissen
- bloedverlies, acuut of chronisch (zie hypovolemie)
- hersen-infectie (= encefalitis, menigitis)
- hersenschudding (= commotio)
- hart- en vaataandoeningen
- hersen-beroerte (o.a. TIA)
- hersen-bloeding
- hersentumor
- koorts
- maaglijden
- ondervoeding
- ondergewicht
- ouderdom: als gevolg van bloeddrukverlaging bij (snel) opstaan uit zittende of liggende houding
- suikerziekte (= diabetes mellitus): (te) laag bloedglucose-gehalte (= hypoglykemie) met als gevolg een 'hypo' met o.a. duizeligheid en flauwvallen
- vergiftiging (o.a. koolmonoxide)
- vitamine B12-gebrek
- ziekte/syndroom van Ménière
- zwangerschap

Terug naar duizeligheid