Mogelijke behandelingen van dwerggroei (= achondroplasie) o.a.:
- aanpassingen in woon- en werkomstandigheden
- dieet/fitness om overgewicht te voorkómen
- regelmatige oefeningen, zoals fietsen en zwemmen, om spieren te versterken en gewrichten soepel te houden
- voorkómen of behandelen van complicaties door bijv. operatieve correctie van botmisvormingen
- operatie om de te korte botten te verlengen
- behandeling met groeihormonen

Terug naar dwerggroei