Mogelijke behandelingen van dyskeratose (o.a.):
- herstel van normaal aantal bloedcellen: o.a. erytropo√ętine en hematopoetische groeifactoren (voor nieuwvorming van granulocyten)
- voorkomen (= preventie) van complicaties
- beenmerg-transplantatie: herstel op langere termijn

Terug naar dyskeratose