Vorm van afasie waarbij woorden niet of niet goed kunnen worden gelezen, geschreven of verstaan. Dyslexie is onafhankelijk van intelligentie, motivatie en kansen. Dyslexie komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Verwisseling van klanken, letters (bijv. b en d) en woorden, problemen met het korte termijn geheugen, problemen met onthouden van letterklanken , woorden en vaak ook kleuren, niet goed kunnen ontleden van zinnen, niet goed kunnen rijmen, onzekerheid, leerachterstand

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Stoornis in de taalcentra van de dominante hersenhelft (meestal linker) waar de verwerking van taal plaatsvindt (o.a. centra van Broca en Wernicke). De stoornis is mogelijk ontstaan bij de geboorte of hersenschudding.

zie ook:
- leesblindheid (= alexie)
- leerproblemen

Terug naar taalverwerkingsstoornissen (= afasie)