Besmetting met het ebola-virus dat vermoedelijk oorspronkelijk afkomstig is van apen in Oost-, Zuid- en Centraal-Afrika. Het Ebola-virus behoort, net als het Marburg-virus, tot de zogenaamde filo-virussen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Koorts, diarree, ernstige bloedingen (= hemorragie), bewusteloosheid (= coma), dood

Mogelijke oorzaken (o.a.)
De ziekte kan van aap op mens of mens op mens worden overgedragen via bloed en/of besmet weefsel.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
Behandeling van de verschijnselen.

NB. Er zijn geen medicijnen die een Ebola- of Marburg-virusinfectie kunnen voorkómen of genezen. Het is daarom van groot belang dat verdere verspreiding van en besmetting door het virus worden voorkómen.

Terug naar virus-infecties