Illegaal amfetamine-derivaat met een stimulerende, bewustzijnsverruimdende en entactogene werking. Door deze laatste werking -die amfetamine en methamfetamine niet hebben- voelen mensen zich met elkaar verbonden en leggen gemakkelijk contact. De combinatie van beide eigenchappen heeft er toe geleid dat ecstasy vaak wordt gebruikt op party's en in disco's. Ecstasy wordt meestal geslikt als pil. Gebruik van ecstasy kan een langdurige verstoring geven van hersenfuncties zoals geheugen (met name), concentratievermogen en stemming. Ecstasy kan tot geestelijke afhankelijkheid leiden. Door het illegale karakter van ecstasy zijn er veel neppillen in de handel die niet zelden ook andere, gevaarlijker stoffen bevatten.

zie ook: amfetaminen

Terug naar harddrugs