Mogelijke verschijnselen bij Edwards-syndroom (= trisomie 18) o.a.:
- gering geboortegewicht, klein hoofd (= microcefalie), laag ingeplante oren, gebalde vuisten, kleine onderkaak (micrognathie)
- abnormale vingerafdrukken, onvolledig ontwikkelde vingernagels
- misvormingen van nieren en hart (met name de hartkamers)
- hernia
- niet ingedaalde zaadballen bij jongens
- kleine placenta bij de moeder

NB. Bij erfelijke afwijkingen met trisomie 18 is overleven over het algemeen onmogelijk. Baby's met dit syndroom worden meestal niet ouder dan twee maanden.

Terug naar Edwards-syndroom