NB. In veel gevallen kan bij ongelukken alleen de noodzakelijke medische hulp worden geboden door iemand met een (recent) EHBO-diploma of een arts.

Tips:
(1) Noodgevallen:
- raak niet in paniek
- denk goed om uw eigen veiligheid en die van anderen
- stel het slachtoffer ondanks alles zo goed mogelijk gerust ('er komt zo hulp', etc.)
- bescherm het slachtoffer met een jas of deken tegen afkoeling
- verplaats het slachoffer alleen als dat strikt noodzakelijk is (te water geraakt, bij brand of explosiegevaar, etc.) en beweeg de nek en rug zo weinig mogelijk
- bel het landelijke alarmnummer: 112

(2) Alarmnummer (112) bellen:
- meldt de plaats van het ongeluk
- vertel wat er aan de hand is
- vertel hoeveel gewonden en doden er zijn
- geef uw naam, adres en telefoonnummer
- wacht met ophangen totdat u dat gezegd wordt
- ga na het bellen direct terug om het slachtoffer verder gerust te stellen
- wacht op de hulpverleners

(3) Rampen (als de sirene gaat):
- ga direct thuis of ergen anders naar binnen
- sluit deuren en ramen
- zet TV of radio aan voor nieuws en richtlijnen

zie ook: www.ehbo.nl van Het Oranje Kruis