Neurologische hersenaandoening waarbij de elektrische activiteit van de hersenen is verstoord. Hierdoor kunnen plaatselijk (= lokaal, partieel) of over de gehele hersenen (- gegeneraliseerd) spontane, elektrische ontladingen ('kortsluitingen') optreden, die epileptische aanvallen (= toevallen, insulten, convulsies) veroorzaken.
Epilepsie komt veel voor bij jonge kinderen en in de helft van de gevallen begint het voor het 20e levensjaar, maar kan ook later voor het eerst optreden.

zie ook:
- oorzaken
- verschijnselen
- behandeling

Terug naar hersen-aandoeningen

Epilepsie.nl