Mogelijke verschijnselen bij epilepsie

De verschijnselen bij de aanvallen hangen af van de oorzaak en de plaats in de hersenen waar de elektrische verstoring optreedt. Er zijn twee hoofdgroepen te onderscheiden: partiële en gegeneraliseerde epilepsie. Bij partiële epilepsie is er een overmatige elektrische activiteit in een deel van de hersenen.

Eenvoudig partiële aanval
Veel verschillende uitingsvormen, maar geen bewustzijnsverlies en men valt niet; gaat meestal gepaard met een schokje of tinteling in arm of been.

Complex partiële aanval
Bewustzijnsdaling zonder vallen, maar met onwillekeurige bewegingen zoals smakken en wrijven en soms doelloos rondlopen.

Gegeneraliseerde aanval
Bij gegeneraliseerde epilepsie is er gelijktijdig overmatige elektrische activiteit in beide hersenhelften en is er altijd een verstoord bewustzijn.
Absence (petit mal)
Bij deze aanvallen is er een korte bewustzijnsstoornis (enkele seconden tot halve minuut). Ze gaan vaak ongemerkt voorbij maar kunnen concentratiestoornissen veroorzaken.
Tonisch-clonische (grote) aanvallen
Het lichaam verstijft, gaat over in schokken daarna verslapt het lichaam weer. De persoon is bewusteloos en voelt niets tijdens de aanval.
Status epilepticus
Aanhoudende epileptische aanval of opeenvolgende aanvallen waartussen geen herstel van bewustzijn plaatsvindt.

Vragen over epilepsie? Bel de Epilepsie Infolijn 0900-821 24 11

Terug naar epilepsie

Nationaal Epilepsie Fonds 2008
Epilepsie.nl