Door één of beide ouders via hun genen aan de kinderen overgedragen geestelijke en lichamelijk normale of afwijkende eigenschappen als gevolg van gen-afwijkingen (= gen-defecten).

zie ook:
- genen
- chromosomen
- erfelijke aandoeningen

Terug naar erfelijheidsleer (= genetica)