Ernstige vorm van bloed-armoede waarbij de rode bloedcellen kapot gaan (= hemolytische anemie) bij pasgeboren, rhesus-positieve kinderen van een rhesus-negatieve moeder en een rhesus-positieve vader.

zie ook:
- hyper-bilirubinemie
- bloed-armoede