Tijdelijke of blijvende vermindering van het aantal rode bloedcellen (= erytrocyten).

zie ook: hemoglobine-waarden

Terug naar cytopenie