Willekeurig, vrijwillig, naar eigen inzicht of believen.