Etende (Gr. fagein) cel (-cyt). Dit type cellen behoort tot het natuurlijke afweersysteem en ruimt zo nodig overal in het lichaam schadelijke binnendringers (o.a. bacterien, virussen, gisten, schimmels en allergenen) en/of restanten (o.a. giftige afvalstoffen = toxicoïden) op door ze op te nemen in de cel en te verteren (= fagocytose). De fagocyten vormen als het ware de vuilnisdienst van het lichaam.

Fagocyten worden onderverdeeld in:
- relatief grote fagocyten: zie macrofagen
- relatief kleine fagocyten: zie microfagen

Terug naar afweersysteem (= immuunsysteem)