(1) Erfelijk, genetisch, congenitaal
(2) In een bepaalde familie voorkomend

Terug naar erfelijke aandoeningen