Bij galsteenziekte ontstaan geleidelijk aan galstenen in de lever, galgangen en/of galblaas. Galstenen belemmeren vaak de afvoer van gal vanuit de lever naar de darm. Ze kunnen ook een ontsteking van de galblaas (= cholecystitis) veroorzaken. Galstenen ontstaan meestal pas na het 40e levensjaar en vaker bij vrouwen dan bij mannen.

Onderscheiden worden o.a.
- pigmentstenen
- gemengde galstenen
- cholesterolstenen (in het Westen 80% van alle galstenen).

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Galstenen, ontsteking van de galblaas, aanhoudende, zeurende pijn (vaak rond middernacht), acute zeer pijnlijke galkolieken (= colica hepatica) -vooral na een vette maaltijd- en geelzucht (= icterus).

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Leverschrompeling (= levercirrose), een tekort aan galzuren en/of ontsteking van de galwegen (= cholangitis) en bij cholesterol stenen een verhoogd cholesterolgehalte van het bloed (= hypercholesterolemie). Bij gemengde galstenen is sprake van meerdere oorzaken tegelijk.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- galsteen-middelen (= cholelithiasis-middelen)
- operatieve verwijdering

Terug naar gal-aandoeningen