Genen zijn DNA-structuren die de informatie (= genetische code) bevatten die nodig is voor alle overerfbare eigenschappen van het menselijk lichaam. In totaal heeft bevat het menselijke DNA ca. 35.000 verschillende genen.
Genen zijn de bouwstenen van de chromosomen. Ieder chromosoom bevat vele honderden genen.

zie ook:
- celkern
- DNA
- allelen
- eiwitproductie
- overerving
- homozygoot
- heterozygoot
- dominante overerving
- recessieve overerving
- intermediaire overerving
- genotype (= biotype)
- fenotype
- gen-afwijkingen
- chromosoom-afwijkingen
- genetische aandoeningen

Terug naar chromosomen