Biotechnologische technieken om de eigenschappen van het erfelijke materiaal in de celkern (= DNA, chromosomen, genen) te analyseren en te reproduceren (= kloneren, klonen).

zie:
- Humaan Genoom Project
- klonen
- polymerase-kettingreactie
- gen-probe
- Southern-blottingtechniek
- recombinant-DNA-techniek
- stamcel-onderzoek

zie ook:
- stamcellen
- celkern
- DNA
- chromosomen
- allelen
- kloon
- eiwitsynthese
- overerving
- homozygoot
- heterozygoot
- dominant
- recessief
- intermediair
- genotype
- fenotype
- gen-afwijkingen
- chromosoom-afwijkingen
- erfelijke aandoeningen

Terug naar erfelijkheidsleer