Psychische klachten als gevolg van het innerlijke gevoel (= gender) van het andere geslacht te zijn of gevangen te zitten in een lichaam van het verkeerde geslacht. Met ?geslacht? wordt het biologisch man of vrouw zijn bedoeld en met ?gender? het eigen gevoel dat men daaromtrent heeft.

Voorbeelden: een individu met mannelijke geslachtsorganen en ?kenmerken (geslacht = man) die zich vrouw voelt (gender = vrouw) of een individu met vrouwelijke geslachtsorganen en ?kenmerken (geslacht = vrouw) die zich man voelt (gender = man).

De ontdekking van gender-probleem vindt vaak al plaats op een leeftijd van 1,5 ? 2 jaar als een jongen zich overwegend als meisje gaat gedragen of een meisje als jongen.
Psychische klachten ontstaan gewoonlijk pas zodra het kind daarover in verwarring raakt en zich niet meer op zijn gemak voelt of ongelukkig of depressief wordt omdat het bijv. wordt buitengesloten door leeftijdsgenootjes.

Confrontatie met een afwijzende houdingen ten aanzien van gender-problemen kan de psychische problemen versterken.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- psychotherapie
- psychofarmaca (meestal anti-depressiva)

zie ook:
- transseksualiteit
- lichamelijk-seksuele aandoeningen

Terug naar psycho-seksuele aandoeningen