Onwillekeurige urine-lozing of lekken als bijwerking van een medicijn.

Medicijnen die als bijwerking incontinentie kunnen veroorzaken zijn (o.a.)
- ACE-remmers: inspanningsincontinentie (tgv. hoesten)
- alfa-receptorblokkers, zoals prazosine en doxazosine: stress-incontinentie
- lithium: urge-incontientie
- parkinson-middelen: urge-incontinentie
- parasympathicolytica en tricyclische antidepressiva: overloop-incontientie
- plasmiddelen (= diuretica): urge-incontinentie
- psychofarmaca, zoals antidepressiva, antihistaminica, antipsychotica, angst-onderdrukkende middelen (= anxiolytica) en slaapmiddelen (= hypnotica): urge-incontinentie

Mogelijke behandelingen
Zo nodig en mogelijk kan de (huis)arts de dosering aanpassen of een ander medicijn geven.

zie ook: urine-incontinentie

Terug naar urine-incontinentie-middelen