Vervanging van een merk-geneesmiddel op recept door een namaak-geneesmiddel (= generiek geneesmiddel) dat dezelfde werkzame stof bevat.

Susbstitutie door de apotheek is alleen toegestaan als:
- het namaak-medicijn een werking heeft die tenminste gelijkwaardig is aan die van het merk-geneesmiddel (= bio-equivalentie)
- de voorschrijvende arts en de patiënt instemmen met de substitutie.

Bij aflevering van een merkmedicijn dat duurder is dan het namaak-medicijn mag de apotheker geen bijbetaling van de patiënt verlangen.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg (2003).