Het totaal aan genen in de cel, d.w.z. het totaal aan erfelijke eigenschappen. In totaal heeft een mens ca. 35.000 verschillende genen.

zie ook:
- genen
- chromosomen
- DNA
- celkern

Terug naar erfelijkheidsleer