Geringe neiging tot emoties.

zie ook:
- affect
- psychische aandoeningen

Terug naar emotionele stoornissen