Steeds hogere doses van een bepaald genees- of genotsmiddel nodig hebben om hetzelfde effect te bereiken.

Terug naar afhankelijkheid