Een geleidelijke afname het gewicht is meestal het gevolg van een verandering in het leefpatroon, zoals minder eten, snoepen en alcohol, calorie-arm dieet en meer beweging.
Een plotselinge of snelle gewichtsafname kan wijzen op een ernstige ziekte, zoals een infectieziekte, uitzaaiing bij kanker of psychische aandoening (o.a. anorexia).

NB. Neem bij plotselinge of snelle gewichtsafname die u niet kunt verklaren contact op met uw (huis)arts.

zie ook:
- ondergewicht
- ondervoeding

Terug naar gewicht