Gewrichtsbanden zijn vezelachtige banden die twee of meer botten met elkaar verbinden.

zie ook:
- verrekking
- zweepslag
- gewrichts-aandoeningen

Terug naar bewegingsapparaat