Glaucoom is een oogziekte die schade veroorzaakt aan de oogzenuw. De belangrijkste oorzaak van glaucoom is een verhoogde oogdruk die ontstaat wanneer niet voldoende oogvocht het oog kan verlaten. Hierdoor neemt de druk in de oogbol (intra-oculaire druk) toe (oculaire hypertensie). Door de verhoogde druk kan schade ontstaan aan de zenuwvezel.

De twee oogkamers van de oogbol (bulbus oculi) zijn gevuld met een waterig vocht (kamerwater), dat in de achterste oogkamer wordt geproduceerd. Het kamerwater stroomt via de pupil naar de voorste oogkamer en vervolgens via afvoerkanaaltjes naar buiten. Er zijn twee oorzaken voor glaucoom. Ten eerste een verminderde afvoer van kamerwater uit de voorste oogkamer, waardoor de druk geleidelijk toeneemt. Ten tweede kan een vernauwing of afsluiting van de voorste oogkamer leiden tot verhoogde oogdruk.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Beschadiging van de oogzenuw, verlies van gezichtsvermogen (blinde vlekken en/of verkleining van het gezichtsveld) en blindheid

Mogelijke oorzaken o.a.
- open-kamerhoek-glaucoom: verminderde afvoer van kamerwater uit de voorste oogkamer, waardoor de oogboldruk geleidelijk toeneemt (meestal in beide ogen tegelijk).
- nauwe of gesloten-kamerhoek-glaucoom: vernauwing of afsluiting van de afvoerkanaaltjes van de voorste oogkamer. Meestal verloopt de oogboldruk-verhoging aanvalsgewijs.

zie ook:
- oorzaken
- behandelingstaar

Terug naar oog-aandoeningen