Tegengif (= antidotum): Dimercaprol Injecties

zie ook: tegengiften

Terug naar vergiftigingen