Abnormaal verhoogde productie van schildklier-hormonen (= thyroïden) door een aandoening van de schildklier zlef (= primaire hyperthyroïdie).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen die de overproductie van schildklierhormonen afremmen (= thyrostatica)
- radio-actief jodium
- operatieve ingreep

zie ook: hyper-thyroïdie

Terug naar schildklier-aandoeningen