Cellen die de helft (= haploïd), d.w.z. 23 chromosomen bevatten in plaats van het normale aantal (= diploïd) van 46 chromosomen. Alle lichaamscellen zijn diploïd met uitzondering van de geslachtscellen (= gameten: zaadcellen en eicellen) die ieder 23 ongepaarde chromosomen bevatten, d.w.z. haploïd zijn.

zie ook: diploïde cellen

Terug naar chromosomen