Vertraging of blokkade van de hartprikkel-geleiding via de AV-knoop (= atrio-ventriculaire knoop) gelegen tussen de boezems en de kamers van het hart.

Onderscheiden worden:
- eerste graads hartblok:
De AV-prikkelgeleiding is iets vertraagd; vooral bij tieners, jonge volwassenen, sporters en mensen met een actieve nervus vagus. Behandeling is meestal niet nodig.
- tweede graagds hartblok (= partieel hartblok)
De AV-geleiding is gedeeltelijk (= partieel), d.w.z. dat niet alle hart-sinus-prikkels de kamers bereiken. Hierdoor kloppen de kamers traag en/of onregelmatig.
- derde graads hartblok (= totaal hartblok)
De AV-geleiding is totaal, d.w.z. dat de hart-sinus-prikkels de kamers niet meer kunnen bereiken. De hartkamers gaan dan over op een eigen laag hartitme (< 50 slagen per minuut), waardoor de pompwerking van het hart sterk kan zijn verminderd. Een tweede graads hartblock kan over gaan in een derde graads hartblok.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- meer dan 40 slagen per minuut: plotseling (= acuut) hartfalen, duizeligheid, flauwvallen (= syncope), lage bloedduk vooral bij rechtopstaan (= orthostatische hypotensie), snel moe, kortademigheid (= dyspnoe).
- minder dan 40 slagen per minuut: hartfalen, cardio-vasculaire shock, bewusteloosheid (= coma)

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- pacemaker (indien tweede en derde graads)

Terug naar hartritme-stoornissen