Aandoeningen van de hartspier (= myocardium). De gespierde hartwand kan abnormaal dun (= atrofie), verwijd (= dilatatie) of dik (= hypertrofie) of ontstoken (= myocarditis) zijn. Hierdoor is het hart op een gegeven moment niet meer in staat voldoende bloed door het lichaam te pompen (= hartfalen).

Mogelijke vormen (o.a.)
- hartspier-ontsteking (= myocarditis)
- hartspier-tumoren (= cardiale rabdomyomen)
- hartspier-verdikking (= ventriculaire hypertrofie, hypertrofische cardiomyopathie)
- hartspier-verstijving (= restrictieve cardiomyopathie)
- hartspier-verwijding (= hartspier-dilatatie, congestieve cardiomyopathie)

zie ook: hartspier

Terug naar hart-aandoeningen