Plotselinge stilstand van het hart waarbij de hartfunctie verloren gaat en geen bloed meer door de bloedvaten wordt gepompt.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Plotseling in elkaar zakken, geen polsslag, geen hartslag (= 'hartstilstand'), geen bloeddruk (= circulatoire shock), geen elektrocardiogram (ECG), zonder snel (binnen enkele minuten) ingrijpen overlijden

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- kamerfibrilleren (= snel trillen van de hartkamerwanden) meestal als gevolg van een hartritmestoornis, coronaire aandoening of hartinfarct

Behandeling (NB. Binnen enkele minuten na de hartstilstand)
(1) reanimatie (= cardiopulmonale resuscitatie)
(2) defibrillatie (= elektrische schok op de borstkast)
(3) hartritme-normaliserende medicijnen (= anti-aritmica)
(4) vervolg-behandeling (afhankelijk oorzaak, aard en ernst van de gevolgen van de hartstilstand)

Terug naar hart-aandoeningen