Aanhoudende (= chronische) schildklier-ontsteking (= thyroïditis). De ziekte van Hashimoto komt ca. 8 maal vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en is vaak erfelijk (= familiair = herditair = genetisch bepaald).

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Al of niet pijnlijke vergroting (= hyperplasie) van de schildklier (= krop = 'struma'), gezwollen hals, ongevoelige rubberachtige knobbels, verminderde productie van schildklier-hormonen (= hypo-throïdie) in ca. 20% van de gevallen.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Afweer-reactie van het lichaam (= auto-imuun-reactie) tegen het schildklier-eiwit thyro-globuline. Ook spelen erfelijke factoren een rol. Hashimoto-thyroïditis is een van de verschijnselen bij de ziekte van Turner, Dow en Klinefelter.

zie ook:
- schildklier-ontsteking (= thyroïditis)
- hypothyroïdie
- auto-immuunziekten

Terug naar schildklier-aandoeningen