Hemoglobine (Hb) is de rode kleurstof in de rode bloedcellen (= erytrocyten) van het bloed. Hemoglobine is nodig voor het transport van zuurstof van de longen naar de organen en weefsels. Als het hemogline-gehalte (= Hb-waarde) van het bloed lager is dan normaal (= bloedarmoede, anemie), kan het bloed niet voldoende zuurstof transporteren. Het hemoglobineniveau wordt uitgedrukt als de hoeveelheid hemoglobine in millmol (GM) per liter (DL) van het hele bloed.


Normaal-waarden hemglobine

vrouwen: 7,5 - 10 mmol/l  ---->> bloedarmoede: lager dan 7,5 mmol/l -

mannen: 8,5 - 11 mmol/l ---->> bloedarmoede: lager dan 8,5 mmol/l

zwangeren: 6,8-8,7 mmol/l

Baby's en kinderen

  • kinderen van 1 maand - 6 jaar: 6,0-9,0 mmol/l

  • kinderen vanaf 6 jaar: 6,5-10,0 mmol/l

 

Het Hb wordt bepaald om bloedarmoede te onderzoeken. Dit kan de oorzaak zijn van bijvoorbeeld vermoeidheidsklachten. Vaak wordt er behalve het Hb ook een compleet bloedbeeld geprikt. Dat bestaat ook uit hematocriet, leucocyten en andere bloedcellen. Na een operatie of bevalling wordt ook vaak een Hb bepaald. Dit is om te controleren of er veel bloed verloren is en om eventueel extra bloed via een transfusie te geven. De normwaarden voor hemoglobine zijn afhankelijk van de leeftijd en het geslacht van de persoon. Een verlaagd hemoglobine gehalte wordt bloedarmoede (anemie) genoemd. Er zijn verschillende factoren van invloed op de hoogte van het hemoglobine. Uitdroging of veel drinken verdikt of respectievelijk verdunt het bloed. Daarnaast kan er teveel hemoglobine worden aangemaakt door het beenmerg of kan het verloren gaan bij een grote bloeding.

Anemie, een verlaagde hoeveelheid hemoglobine, wordt vaak gevonden bij bijvoorbeeld ijzertekort.

Symptomen van bloedarmoede, anemie, zijn de medische benaming, zijn:
• Vermoeidheid
• Gevoel onwel te zijn
• Hartkloppingen
• Haaruitval
• Kortademigheid

 

Een laag hemoglobine niveau

Wordt aangeduid als anemie of lage rode bloedcellen. Een lager dan normaal aantal rode bloedcellen wordt aangeduid als anemie en hemoglobinespiegels weerspiegelen dit beeld. Er zijn vele redenen (oorzaken) voor anemie.

Enkele van de meest voorkomende oorzaken van anemie zijn:

• verlies van bloed (traumatisch letsel, chirurgie, bloeden, darmkanker, of maagzweer),

• voedingstekort (ijzer, vitamine B12, foliumzuur),

• beenmerg problemen (vervanging van beenmerg door kanker),

• onderdrukking door rode bloedcellen synthese door chemotherapie en geneesmiddelen,

• nierfalen, en

• abnormale hemoglobine structuur (sikkel cellen anemie of thalassemie).

Hoger dan normaal hemoglobinegehalte

Kan worden gezien bij mensen die op grote hoogte leven en bij mensen die roken. Uitdroging produceert een foute hoge hemoglobinemeting die verdwijnt wanneer de juiste vochtbalans wordt hersteld.

Enkele andere  oorzaken zijn hoge hemoglobine niveaus zijn:

• geavanceerde longziekte (bijvoorbeeld emfyseem);

• bepaalde tumoren;

• een aandoening van het beenmerg bekend als polycythemia rubra Vera, en;

• misbruik van het geneesmiddel EPO, erytropoëtine, door atleten voor bloeddopingdoeleinden (verhoging van de hoeveelheid zuurstof beschikbaar voor het lichaam door het chemisch verhogen van de productie van rode bloedcellen).


zie ook:
- hematocriet-waarden
- bloed-armoede (= anemie)
- hemoglobine-aandoeningen

Terug naar hemoglobine

Laatst aangepast op 5 november 2018