Hemoglobine (Hb) is de rode kleurstof in de rode bloedcellen (= erytrocyten) van het bloed. Hemoglobine is nodig voor het transport van zuurstof van de longen naar de organen en weefsels. Als het hemogline-gehalte (= Hb-waarde) van het bloed lager is dan normaal (= bloedarmoede, anemie), kan het bloed niet voldoende zuurstof transporteren.

Normaal-waarden
- vrouwen: 7,3 - 10 mmol/l
- bloedarmoede: lager dan 7,3 mmol/l
- mannen: 7,8 - 10,8 mmol/l

zie ook:
- hematocriet-waarden
- bloed-armoede (= anemie)
- hemoglobine-aandoeningen

Terug naar hemoglobine