Het gendefect voor hemofilie (= bloederziekte) is recessief en ligt op het X-chromosoom. Alleen mannen kunnen hemofilie krijgen. Vrouwen kunnen wel drager zijn van het hemofilie-gendefect en dit overdragen op hun kinderen, maar zelf krijgen ze de ziekte niet omdat het defecte gen op het ene X-chromosoom wordt gecompenseerd door het normale gen op het andere X-chromosoom.

NB. Bij de ziekte van von Willebrand kunnen beide seksen drager zijn en kan de ziekte op beide seksen worden overgedragen.

zie ook:
- overerving
- von Willebrand

Terug naar hemofilie