Mogelijke verschijnselen bij hemofilie (= bloederziekte) o.a.:
- verlengde bloedingstijd, waardoor (veel) bloed verloren kan gaan bij bloedende uitwendige of inwendige verwondingen of zweren (bijv. maagdarm-zweren)
- lichte tot ernstige bloedarmoede (= anemie)

NB. Na de puberteit neemt de ernst van de verschijnselen meestal af vanwege een toegenomen activiteit van de anti-hemofilie-factor (= factor VIII).

Terug naar hemofilie