Afwijkingen in de bouw en functie van de rode bloedkleurstof (= hemoglobine) in de rode bloedcellen (= erytrocyten, waardoor het zuurstoftransport via het bloed afneemt (= anemie).

zie:
- hemoglobine-ziekte
- sikkelcel-ziekte (= sikkelcel-anemie)
- thalassemie
- Hb-waarden

Terug naar bloed-aandoeningen