Hepatische veno-occlusieve (VOD) ziekte is een ernstig toxisch effect dat gezien wordt na een beenmerg transplantatie. Klinische verschijnselen daarbij zijn geelzucht, vergrote en pijnlijke lever en ascites. Hepatische VOD wordt veroorzaakt door letsel van de centrale en/of lobulaire ader in de lever wat leidt tot stenose of afsluiting van deze aders en gepaard gaat met lobulaire necrose (= afsterven van de leverkwabben).