Mogelijke risico's van heroïne-gebruik (o.a.):
- besmettingsgevaar door vervuilde naalden: o.a. ader-ontsteking (= flebitis), hepatitis, HIV-besmetting (AIDS) en bloedvergiftiging (= sepsis)
- ondervoeding vanwege slechte voeding
- chronische verstopping (= obstipatie)
- stoppen met menstrueren
- dood door overdosis
- zware gevangenisstraf

Terug naar heroïne