Hersentoestand waarbij alle vitale hersenfuncties, waaronder het bewustzijn en de ademhaling, zijn uitgeschakeld. Het lichaam reageert op geen enkele pijnprikkel, de ogen reageren niet meer op licht en het EEG (= registratie van de elektrische hersenactiviteit) vertoont geen enkele activiteit. Herstel is in principe niet mogelijk en zonder kunstmatige beademing/voeding en medicijnen is verder leven onmogelijk. Wel is er (meestal) nog spontane activiteit van het hart en zijn er nog ruggemerg-reflexen aanwezig.
In de regel wordt iemand na een 24 uur durende hersendood wettelijk dood verklaard.

zie ook: bewustzijnsstoornissen

Terug naar hersen-aandoeningen